برای همکاری با تیم دیجیتال مارکتینگ با ستاره، اطلاعات خود را از طریق راه های زیر برای ما ارسال کنید. این اطلاعات بزودی بررسی شده و در صورت موافقت، برای مصاحبه حضوری دعوت خواهید شد

irbasetareh@gmail.com
تلگرام با ستاره
09122473684 واتساپ
09054164481 واتساپ

با آرزوی توفیق روز افزون
تیم پشتیبانی با ستاره